Avtalevilkår Tea of Asia AS

Generelt

Tea Of Asia AS, er et norsk selskap med org. nr. 917 285 403 og adresse Myklerudveien 35, 1454 Fagerstrand. (Returadresse: Direct House Arendal, Bjørumsvegen 15, Postboks 19, 4855 Froland)

Disse betingelsene gjelder for avtale om levering av produkter til sluttkunder i Norge. Avtalen består av de opplysninger som er gitt på nettsiden for bestilling, samt disse avtalevilkår. Avtalen kan kun inngås av myndige personer over 18 år.

Kundeopplysninger / Personvern

Les gjennom våre personvernregler som gjelder for ditt besøk på våre nettsider. Dine private data blir ikke gjort tilgjengelig for noen utenfor vårt selskap. Personlige opplysninger kan benyttes av oss så lenge du er aktiv kunde og etter at ditt kundeforhold er avsluttet. Du kan når som helst kontakte oss og reservere deg mot dette. Som kunde hos oss vil du motta informasjon, tilbud og nyheter vedrørende produkter, kundefordeler, konkurranser og lignende fra oss eller samarbeidspartnere. Vi forbeholder oss retten til å kunne kontrollere din kredittverdighet.

Levering

Du får produktet levert rett hjem på døren eller i postkassen. Dersom ikke dette går vil produktet bli levert på nærmeste postkontor med hentelapp i postkassen. Normalt vil du motta produktet innen 3-12 avhengig av transport tid, og senest 30 dager etter bestilling. Videre forsendelser er spesifisert under Produkter i denne avtalen. Når fraktfirmaet sender oss bekreftelse på at varen er levert, anser vi at du har mottatt varen personlig.

Avtalen

Avtalen er bindene for begge parter når bestillingen er mottatt av selger. Når bestillingen er mottatt sender Selger per e-post ordrebekreftelse til kjøper som viser bestilte produkt(er), antall og pris. Kjøper må kontrollere ordrebekreftelsen, dersom du oppdager feil på ordrebekreftelsen må du ta kontakt med selger. Vedlagt ordrebekreftelsen følger disse avtalevilkår, angreskjema og opplysningsskjema om angrerett.

Dersom du ønsker å avslutte eller pause en levering fra oss må dette gjøres før endringsfristen på fakturaen går ut.Ved for sen endring forplikter du deg derfor til å motta og betale for denne leveringen. Abonnementet kan sies opp når som helst etter bestilling, men senest innen oppsigelsesfristen/endringsfristen som står på din faktura. Ved for sen oppsigelse forplikter du deg til å motta neste planlagte levering i tjenesten. Ta kontakt med kundeservice for å stoppe ditt abonnement. Selger forholder seg retten til å stoppe leveringer dersom betaling for flere forsendelser uteblir.

Priser og betalingsvilkår

Prisene oppgitt ved bestilling og gjengitt i ordrebekreftelsen er gjeldende for avtalen. Alle priser inkluderer merverdiavgift og eventuelt andre gebyrer og avgifter som staten til enhver tid fastsetter. Ordinære forsendelser er spesifisert under Produkter i denne avtalen. Betaling kan foretas med mobil, kort eller faktura. Vi forbeholder oss retten til prisjusteringer underveis i abonnementsperiode. Rabatter gjelder for den til enhver tid aktive kampanje og dens spesifikke vilkår. Vi forbeholder oss retten til mindre prisjusteringer underveis i abonnementsperiode.

Faktura

Ved faktura belastes kundens telefonabonnement etter avtalt leveringsintervall og kjøpet blir synlig på kundens mobilfaktura. For kjøp som ikke gjennomføres med bruk av kredittkort eller mobilbetaling vil en separat faktura bli skrevet og sendt til den registrerte adressen. En fakturaavgift på 20 kr per faktura tilkommer.

Fordringen/fakturaen kan overdras i sin helhet til Finans 2. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Finans 2. Selger har salgspant i Produkter levert til Kjøper frem til betaling inkludert eventuelle gebyr, renter og omkostninger er gjort opp. Selger, i samarbeid med Finans 2, forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger av Kjøper ved bestilling,

løpende gjennom kundeforholdet, samt ved mislighold av betalingsforpliktelser. Ved kredittforespørsel vil det sendes gjenpartsbrev til Kjøper kredittvurdert per e-post og/eller brev.

Betaling skal skje senest ved betalingsfrist angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper purregebyr etter lovens maksimalt tillatte sats ved purringstidspunktet. Ved fortsatt uteblivelse av betaling sendes kravet til inkasso, hvor renter og salærer ilegges etter lovens sats. Ved uteblivelse av betaling kan Selger stoppe Tjenesten uten forvarsel (jf. pkt.4)

Betaling med kort

Ved kortbetaling belastes betalingskortet etter avtalt leveringsintervall. Den samme betalingen benyttes for fremtidige abonnement. Dersom denne betalingsmåten ikke fungerer, kan vi velge å benytte andre betalingsmetoder for å oppfylle abonnementsavtalen.

Betaling med mobil/Mobilfaktura

Ved mobilbetaling belastes kundens telefonabonnement etter avtalt leveringsintervall. Den samme betalingen benyttes for fremtidige abonnement. Dersom denne betalingsmåten ikke fungerer ved bestilling eller på et senere tidspunkt, kan vi velge å benytte andre betalingsmetoder for å oppfylle abonnementsavtalen.

Produkter

Dersom ikke annet er avtalt vil de ordinære leveringene av produktet LeCharm Detox inneholde 80 teposer til 249 pr mnd. Totalt 774 (inkludert porto) fordelt over 2 forsendelser levert hver 40 dag.

Kommunikasjon

Kunden samtykker i at vi kan bruke enhver kommunikasjonsform, herunder brev, telefon, e-post og SMS. Ved bestilling vil du motta en bekreftelse på kjøpet via e-post eller SMS. Når du bestiller varen på nett eller sender oss en e-post, kommuniserer du elektronisk. Du samtykker til også å motta kommunikasjon fra oss elektronisk. Vi benytter e-post i vår kommunikasjon. Du samtykker samtidig i at alle avtaler, varsler, formidlinger og annen kommunikasjon som vi sender elektronisk tilfredsstiller ethvert juridisk krav om at slik kommunikasjon skal være skriftlig.

Angrerett

Angrerettloven gir deg 14 dagers ubetinget angrerett fra den dagen du mottar varen på din første forsendelse. Angreretten innebærer at du har rett til å angre kjøpet for uåpnet produkt og returnere varen. For at angreretten skal kunne gjøres gjeldende, må produktet være levert oss i samme tilstand som du mottok den. Du kan benytte standardisert angrerettskjema, som vil følge med ordrebekreftelsen du får per e-post.

Ved bestilling av et abonnement er det kun angrerett på første pakke. Det er ikke angrerett på videre abonnement forsendelser. Dersom ikke annet fremkommer blir originalkrav stående selv om vare sendes tilbake. Dersom du velger å motta pakken igjen etter en ugyldig retur, må du betale ekstra fraktkostnader på 99,- Kr. Varer skal returneres til: Direct House Arendal, Bjørumsvegen 15, Postboks 19, 4855 Froland, Norge.

Reklamasjon

Det gis reklamasjonsrett etter forbrukerkjøpsloven dersom pakken er skadet ellet produktet har feil/mangler. Vennligst kontakt kundeservice for å avtale reklamasjon og finne en løsning som passer best for deg.

Kundeservice

Kundeservice står alltid tilgjengelig dersom du har problemer, spørsmål eller tilbakemeldinger. Vi gjør vårt ytterste for at du skal være fornøyd med produktene du kjøper hos oss, og vi forsøker å svare deg så fort som mulig. Kundeservice nås enklest via e-post kundeservice@lecharm.no eller på telefon 37235017 i hverdager mellom 09.00 – 15.00.

Fravikelser og betingelser i vilkår

All bruk av varen er på brukerens egen risiko. Produktet skal lagres mørkt, tørt og ikke over romtemperatur. Produktet bør ikke brukes av gravide og ammende. I tilfeller hvor kjøper har eksiterende eller forhenværende sykdommer, bruker medisiner eller er usikker på produktet anbefales det å konsultere med lege før bruk. Hverken Tea of Asia AS, deres samarbeidspartnere,, eller dens ledelse, ansatte og tilbydere garanterer at Tea of Asia nettside vil være feilfri. Det gis heller ingen garantier til resultatet av å benytte varen.

Tea of Asia AS forbeholder seg retten til å endre enhver annonserte pris før en bestilling bekreftes. Alle produkter leveres med forbehold om at de er tilgjengelig fra lager, og produkter kan når som helst trekkes fra markedet. Dersom vi ikke er i stand til å oppfylle en bestilling, vil kunden bli tilbudt et alternativt produkt.

Styrende språk

TEA OF ASIA AS’ vilkår og betingelser ble opprinnelig skrevet på norsk og oversatt til følgende lands språk (Sverige / Danmark / Finland / Tyskland / Polen / Latvia / Litauen / Estland / England). Alle oversatte versjoner av Tea of Asia AS sine vilkår og betingelser anses å være like autentiske. Hvis det imidlertid oppstår avvik mellom oversatte versjoner, skal den norske versjonen representere det Styrende språk og være retningsgivende i enhver rettslig prosess.

Toll- og merverdiavgifter

Dersom det er aktuelt for deg, må du sjekke om det skal betales toll- og/eller merverdiavgift for varene du kjøper. Disse avgiftene er ikke inkludert i handlekurven din, kassen, kvitteringen eller i annen korrespondanse eller kvittering knyttet til kjøpet. Du må sørge for at alt av toll og avgifter blir betalt i henhold til de regler som gjelder for ditt land. Tea of Asia AS er ikke ansvarlig for krav om toll og avgifter knyttet til kjøp som er gjort på våre nettsider. Det vil heller ikke gis refusjon for disse.

Lovvalg og verneting

Avtalen er underlagt norsk rett. Tvist mellom kjøper og segler skal søkes løst gjennom forhandlinger. Rett verneting er Oslo Tingrett.

KAMPANJE: 
Prøv LeCharm Detox gratis!

KAMPANJE: 
Prøv LeCharm Detox gratis!